แซนด์วิช

แซนด์วิชไก่อาริโซน่า

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
132.5 กรัม
โปรตีน 17.46 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 28.40 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 2.88 กรัม
น้ำตาล 2.78 กรัม
ไขมัน 8.00 กรัม
พลังงาน 255.51 แคลอรี่
0