แซนด์วิช

แซนด์วิชไก่แคลิฟอร์เนีย

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
130 กรัม
โปรตีน 23.53 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 24.68 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 3.31 กรัม
น้ำตาล 1.4 กรัม
ไขมัน 8.37 กรัม
พลังงาน 268.21 แคลอรี่
0