แซนด์วิช

แซนด์วิชไก่มอซซาเรลล่าเพสโต้

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
137.5 กรัม
โปรตีน 17.80 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 31.59 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 2.75 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 10.90 กรัม
พลังงาน 295.74 แคลอรี่
0