แซนด์วิช

เบคอน ซันดรายด์โทเมโท่ และเฟต้าชีส

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
90 กรัม
โปรตีน 12.17 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 26.26 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 3.82 กรัม
น้ำตาล 1.34 กรัม
ไขมัน 7.83 กรัม
พลังงาน 224.19 แคลอรี่
0