แซนด์วิช

ชิคเก้นอโวซาบิ

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
125 กรัม
โปรตีน 15.22 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 32.75 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 4.40 กรัม
น้ำตาล 0.00 กรัม
ไขมัน 7.12 กรัม
พลังงาน 256.00 แคลอรี่
0