แซนด์วิช

ชิคเก้น เพสโต้ดีไลท์

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
117.5 กรัม
โปรตีน 15.75 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 28.56 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 3.59 กรัม
น้ำตาล 1.31 กรัม
ไขมัน 6.45 กรัม
พลังงาน 235.34 แคลอรี่
0