แซนด์วิช

แซนด์วิชมอซซาเรลล่าเพสโต้

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
112.5 กรัม
โปรตีน 11.86 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 23.90 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 2.90 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 13.63 กรัม
พลังงาน 265.81 แคลอรี่
0