แซนด์วิช

คลับแซนด์วิชเนื้อย่าง

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
155 กรัม
โปรตีน 25.12 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 35.49 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 3.39 กรัม
น้ำตาล 6.1 กรัม
ไขมัน 17.09 กรัม
พลังงาน 396.35 แคลอรี่
0