แซนด์วิช

คลับแซนด์วิชแฮมรมควัน

หนึ่งหน่วยบริโภค
165 กรัม
โปรตีน 25.67 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 37.43 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 3.05 กรัม
น้ำตาล 5.55 กรัม
ไขมัน 12.27 กรัม
พลังงาน 362.93 แคลอรี่
0