แซนด์วิช

คลับแซนด์วิชทูน่า

หนึ่งหน่วยบริโภค
165 กรัม
โปรตีน 25.47 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 38.36 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 6.31 กรัม
น้ำตาล 3.48 กรัม
ไขมัน 15.98 กรัม
พลังงาน 399.38 แคลอรี่
0