แซนด์วิช

สโมคแซลมอนเบเกิล

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
72.5 กรัม
โปรตีน 8.81 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 25.52 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.76 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 3.90 กรัม
พลังงาน 172.51 แคลอรี่
0