แซนด์วิช

เซาท์เวสเทิร์น ทูน่า แร๊พ

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
114.5 กรัม
โปรตีน 9.88 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 21.17 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 2.55 กรัม
น้ำตาล 2.67 กรัม
ไขมัน 10.22 กรัม
พลังงาน 216.23 แคลอรี่
0