แซนด์วิช

ชิคเก้น ซัลซ่าร์ แร็พ

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
137.5 กรัม
โปรตีน 13.21 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 24.62 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 3.16 กรัม
น้ำตาล 2.94 กรัม
ไขมัน 7.41 กรัม
พลังงาน 218.06 แคลอรี่
0