อาหารเช้า

ครัวซองแซนด์วิชไข่ดาว และเบคอน

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
63.17 กรัม
โปรตีน 10.54 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 12.87 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.50 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 14.27 กรัม
พลังงาน 222.06 แคลอรี่
0