แซนด์วิช

เบคแซลมอน และ ดิลครีมชีส แซนด์วิช

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
135 กรัม
โปรตีน 19.28 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 26.48 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 5.41 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 13.11 กรัม
พลังงาน 301.00 แคลอรี่
0