ซุป

ซุปครีมหอยลาย

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ถ้วย
203.51 กรัม
โปรตีน 6.27 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 16.73 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 9.14 กรัม
พลังงาน 174.22 แคลอรี่
0