ซุป

ซุปครีมเห็ด

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ถ้วย
204.49 กรัม
โปรตีน 5.54 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 16.60 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 11.31 กรัม
พลังงาน 190.36 แคลอรี่
0