ซุป

ซุปผัก

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ถ้วย
170.47 กรัม
โปรตีน 1.58 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 9.96 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 1.84 กรัม
พลังงาน 62.73 แคลอรี่
0