ซุป

ซุปครีมบร็อคเคอรี่

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ถ้วย
200 กรัม
โปรตีน 5.38 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 14.96 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 8.50 กรัม
พลังงาน 157.86 แคลอรี่
0