สลัด

การ์เด้นสลัด

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 กล่อง
165.99 กรัม
โปรตีน 3.75 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 14.24 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.44 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 2.77 กรัม
พลังงาน 96.92 แคลอรี่
0