สลัด

ทูน่าสลัด

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 กล่อง
184 กรัม
โปรตีน 6.58 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 15.12 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 2.31 กรัม
น้ำตาล 2.13 กรัม
ไขมัน 5.79 กรัม
พลังงาน 138.68 แคลอรี่
0