สลัด

แซลมอนรมควันสลัด

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 กล่อง
170 กรัม
โปรตีน 6.12 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 2.63 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 1.73 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 3.70 กรัม
พลังงาน 68.37 แคลอรี่
0