อาหารเช้า

เบเกิลแซนด์วิชไข่ดาว

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
70.4 กรัม
โปรตีน 10.17 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 24.93 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 1.19 กรัม
น้ำตาล 1.83 กรัม
ไขมัน 6.29 กรัม
พลังงาน 196.60 แคลอรี่
0