สลัด

เบคอนซีซ่าร์สลัด

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ซอง
116 กรัม
โปรตีน 10.89 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 11.94 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 1.82 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 7.13 กรัม
พลังงาน 155.56 แคลอรี่
0