น้ำสลัด

ซีซ่าร์

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 กล่อง
50 กรัม
โปรตีน 2.05 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 7.57 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 4.24 กรัม
ไขมัน 13.97 กรัม
พลังงาน 164.27 แคลอรี่
0