น้ำสลัด

รัสเซี่ยน

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ซอง
60 กรัม
โปรตีน 0.99 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 13.68 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 9.61 กรัม
ไขมัน 20.59 กรัม
พลังงาน 244.05 แคลอรี่
0