น้ำสลัด

ครีม

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ซอง
60 กรัม
โปรตีน 0.68 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 15.00 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 10.8 กรัม
ไขมัน 31.11 กรัม
พลังงาน 342.72 แคลอรี่
0