น้ำสลัด

ไลท์ครีมอิตาเลี่ยน

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ซอง
60 กรัม
โปรตีน 0.36 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 15.97 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 13.9 กรัม
ไขมัน 11.07 กรัม
พลังงาน 164.98 แคลอรี่
0