น้ำสลัด

อิตาเลี่ยนใส

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ซอง
60 กรัม
โปรตีน 0.10 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 14.27 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 13.9 กรัม
ไขมัน 12.01 กรัม
พลังงาน 165.66 แคลอรี่
0