น้ำสลัด

บัลซามิค

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ซอง
50 กรัม
โปรตีน 0.60 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 10.01 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 2.18 กรัม
ไขมัน 18.25 กรัม
พลังงาน 206.75 แคลอรี่
0