เบเกิล

เพลน

หนึ่งหน่วยบริโภค
94 กรัม
โปรตีน 11.34 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 53.61 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 5.05 กรัม
ไขมัน 0.72 กรัม
พลังงาน 266.33 แคลอรี่
0