เบเกิล

เซซามี่

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
100 กรัม
โปรตีน 13.10 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 55.69 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 4.01 กรัม
ไขมัน 2.56 กรัม
พลังงาน 297.75 แคลอรี่
0