อาหารเช้า

ครัวซองแซนด์วิชไข่ดาว

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
57.4 กรัม
โปรตีน 8.14 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 12.87 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.50 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 11.97 กรัม
พลังงาน 191.31 แคลอรี่
0