เบเกิล

ซินนามอนเรซิ่น

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
105 กรัม
โปรตีน 11.78 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 60.95 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 12.6 กรัม
ไขมัน 0.78 กรัม
พลังงาน 243.81 แคลอรี่
0