เบเกิล

ดับเบิ้ล เชดด้า ฮาลาปิโน่

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
110 กรัม
โปรตีน 14.71 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 48.80 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 4.09 กรัม
ไขมัน 9.01 กรัม
พลังงาน 335.09 แคลอรี่
0