เบเกิล

ป๊อปปี้ชี้ด

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
100 กรัม
โปรตีน 12.91 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 58.21 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 4.44 กรัม
ไขมัน 1.41 กรัม
พลังงาน 297.17 แคลอรี่
0