เบเกิล

โฮลวีต

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
90 กรัม
โปรตีน 9.90 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 49.62 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 4.54 กรัม
ไขมัน 0.84 กรัม
พลังงาน 245.60 แคลอรี่
0