เบเกิล

ชีส

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
110 กรัม
โปรตีน 15.94 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 50.12 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 2.55 กรัม
ไขมัน 7.22 กรัม
พลังงาน 329.16 แคลอรี่
0