เบเกิล

หัวหอม

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
85 กรัม
โปรตีน 9.34 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 45.26 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 5.35 กรัม
ไขมัน 1.53 กรัม
พลังงาน 232.18 แคลอรี่
0