เบเกิล

เรด บราวไรซ์

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
95 กรัม
โปรตีน 10.30 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 51.97 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 4.1 กรัม
ไขมัน 1.67 กรัม
พลังงาน 264.14 แคลอรี่
0