ขนมปัง

ครัวซอง

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
80 กรัม
โปรตีน 8.09 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 36.22 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 4.31 กรัม
ไขมัน 14.08 กรัม
พลังงาน 303.94 แคลอรี่
0