ขนมปัง

ขนมปังฝรั่งเศส

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
110 กรัม
โปรตีน 10.31 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 64.82 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 3.3 กรัม
ไขมัน 2.73 กรัม
พลังงาน 325.07 แคลอรี่
0