แซนด์วิช

คลับแซนด์วิชไก่รมควัน

หนึ่งหน่วยบริโภค
165.87 กรัม
โปรตีน 25.77 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 35.40 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 2.23 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 15.95 กรัม
พลังงาน 388.31 แคลอรี่
0