ขนมปัง

ขนมปังฟอคคาเชีย

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
110 กรัม
โปรตีน 11.60 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 55.54 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล < 2 กรัม
ไขมัน 4.44 กรัม
พลังงาน 308.57 แคลอรี่
0