ขนมปัง

แป้งทอร์ทิยา

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
90 กรัม
โปรตีน 7.34 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 45.84 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.10 กรัม
น้ำตาล < 2 กรัม
ไขมัน 7.16 กรัม
พลังงาน 277.16 แคลอรี่
0