ขนมปัง

ถ้วยขนมปัง

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
175 กรัม
โปรตีน 22.72 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 90.06 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 2.47 กรัม
พลังงาน 473.29 แคลอรี่
0