ขนมปัง

ขนมปังโฮลวีต (1 สไลด์)

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
48 กรัม
โปรตีน 5.72 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 24.20 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล < 2 กรัม
ไขมัน 1.45 กรัม
พลังงาน 132.72 แคลอรี่
0