ขนมปัง

ขนมปังมัลติเกรน (1 สไลด์)

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
45 กรัม
โปรตีน 5.63 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 22.22 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล < 2 กรัม
ไขมัน 1.34 กรัม
พลังงาน 123.49 แคลอรี่
0