ฟู้ดแพค

เบรดสติ๊ก

หนึ่งหน่วยบริโภค
5 ชิ้น
30 กรัม
โปรตีน 4.18 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 19.39 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.06 กรัม
น้ำตาล 0.78 กรัม
ไขมัน 4.60 กรัม
พลังงาน 135.57 แคลอรี่
0