ฟู้ดแพค

เซซามิ เบรดสติ๊ก

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ชิ้น
30 กรัม
โปรตีน 4.21 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 18.55 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.06 กรัม
น้ำตาล 0.73 กรัม
ไขมัน 5.70 กรัม
พลังงาน 142.41 แคลอรี่
0